Pilih satu Halaman

TESTIMONI PELAJAR

Berikut beberapa Testimoni pelajar yang telah mengikuti Program

Move On! (Kini telah dinaik taraf kepada Seminar Berani UBAH!)

Testimoni terkini Seminar Berani UBAH! boleh dilihat dengan klik butang dibawah

www.bitly.com/testimoniberaniubah

ts

31

32

3632

47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37
35 34 33

Untitled-16 Untitled-15 Untitled-14 Untitled-13 Untitled-12 Untitled-11 Untitled-10 Untitled-9 Untitled-8 Untitled-7 Untitled-6 Untitled-5 Untitled-4 Untitled-3 Untitled-2 Untitled-1
4321

 

 

Untitled-1   Untitled-2 

 

 

 

 

 

Untitled-3         Untitled-4

 

 

 

 

 

Untitled-5

Untitled-6

 

 

 

 

 

Untitled-7   Untitled-8

 

 

 

 

 

Untitled-9

Untitled-10

 

 

 

 

 

Untitled-11

Untitled-12

 

 

 

 

 

Untitled-13

Untitled-14

 

 

 

 

 

Untitled-15

Untitled-16